Vznik spoločnosti Asfalt Beluša s.r.o.

15.05.2017

Dovoľujeme si oznámiť obchodným partnerom, že dňa 10.8.2016 bola do obchodného registra SR zapísaná spoločnosť Asfalt Beluša s.r.o., ktorej predmetom činnosti je okrem iného výroba a spracovanie asfaltových zmesí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby a asfaltérske práce.

V súčasnosti prevádzkujeme jednu obalovňu živičných zmesí typu TELTOMAT 4S s maximálnym výkonom 60 ton za hodinu. Vyrábame zmesi typu ACO, ACL, ACP a SMA. Predaj asfaltových zmesí zaisťujeme pre všetkých záujemcov v kvalite STN EN.

≪ späť na informujeme