DOPRASTAV Development, a. s.

Doprastav Development, a.s., vznikla v máji 2008 ako dcérska spoločnosť Doprastav, a.s.. Hlavnou oblasťou pôsobenia Doprastav Development, a.s., sú developerské projekty s prioritným zameraním na rezidenčný segment slovenského trhu.

Spoločnosť vlastní 50% spoločnosti Asfalt Beluša.