O spoločnosti

História spoločnosti

Spoločnosť Asfalt Beluša s.r.o., vznikla dňa 10.8.2016 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Žilina. Zakladajúcimi spoločníkmi boli obchodné spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o., Asfalt CS, s.r.o. a Property CS, s.r.o.

V súčasnosti sú spoločníkmi obchodné spoločnosti PORR s.r.o. a Doprastav Development a.s..

Manažment spoločnosti

Vedenie spoločnosti tvoria dvaja konatelia.

Konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti, konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja spoločne. Konateľ sa za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Riadením bežného chodu spoločnosti a riadením jej výroby je poverený riaditeľ spoločnosti.