Kariéra

Záujem o prácu, cieľavedomosť, motivácia, schopnosť komunikovať v pracovnom tíme a lojalita k dianiu v spoločnosti – to sú zásady našej personálnej politiky.

My ponúkame rovnaké príležitosti, bezpečnú prácu, motivačné podmienky, zamestnanecké výhody a sociálnu zodpovednosť. Pokiaľ máte záujem pre nás pracovať, zašlite svoj životopis na adresu office@asfaltbelusa.sk