PORR s.r.o.

Spoločnosť PORR pôsobí na území Slovenska od roku 1991 v odboroch dopravného, inžinierskeho a pozemného staviteľstva.

Vlastnícky podiel činí 50%.